RU DE

Dostarczymy twój ładunek w dowolne miejsce!

Świadczymy kompleksowe usługi spedycyjno-transportowe w zakresie organizacji transportu drogowego na terenie Europy, krajów WNP, Ukrainy, Azji. 

Dysponujemy:

  • Własną flotą pojazdów grupy TRANSIT składającą się ze 100 plandek (od 82 do 90 m3) o maksymalnej ładowności 24 t (nowe ciągniki Scania i DAF klasy EURO 6)
  • Własną flotą pojazdów nienormatywnych grupy TRANSIT składająca się z 30 różnych pojazdów i naczep specjalnych o ładowności do 55 ton i długości ładunkowej do 35 metrów. Wykonujemy przewóz innych ładunków nienormatywnych.
  • Własny terminal samochodowy i kolejowy w Brześciu na Białorusi. Magazyn celny, wewnętrzne i zewnętrzne magazyny, dzwigi mobilne, suwnice, pojazdy i sprzęt do przeładunku towarów sypkich. Dwie pary torów kolejowych (szerokości rosyjskiej i Europejskiej), dwie własne wagi kolejowe (jedna z nich w magazynie wewnętrznym). Terminal pracuje 24/7.



Cenimy każdego klienta. Wszystkie zobowiązania wynikające ze zlecenia wypełniamy sumiennie i rzetelnie.

Przydatne informacje:

Pakiet Mobilności EU 2020

Najbardziej kontrowersyjne zapisy znajdujące się w Pakiecie Mobilności dotyczą warunków zatrudniania kierowców. Obawy przewoźników i zdecydowany sprzeciw Polski wzbudziły przede wszystkim zapisy regulujące kwestie:

• Delegowania pracowników
Zgodnie z założeniami kierowcy delegowani otrzymają minimalne wynagrodzenie obowiązuje w tym kraju, w którym wykonują oni pracę. Według opinii ekspertów nie tylko spowoduje to problemy z wyliczeniem kwoty należnej pracownikowi, ale również podniesienie koszty jego zatrudnienia o ok. 30 proc.

Zgodnie z regulacjami znajdującymi się w Pakiecie Mobilności zapisy delegowania pracowników obejmą wszystkich kierowców. Wyłączenie dotyczy kierowców wykonujących przewozy transportu dwustronnego (bilateralnego) oraz tranzytu międzynarodowego.

• Ograniczenia w kabotażu
Regulacje znajdujące się w Pakiecie Mobilności objęły również kabotaż. Zgodnie z nowymi zasadami firmy transportowe będą mogły zaplanować maksymalnie trzy operacje kabotażowe w ciągu 7 dni przy użyciu tego samego pojazdu. Po zakończeniu ostatniej operacji kabotażowej konieczny będzie przymusowy 4-dniowy postój (tzw. cooling period).

Dla przewoźników drogowych z Polski, które specjalizują się w kabotażu, oznacza to ograniczenie przychodów. Ponieważ restrykcje wpłyną na wyniki finansowe przedsiębiorstw z branży transportowej (w szczególności na polskich przewoźników drogowych), w rezultacie może to negatywnie wpłynąć również na poziom zatrudnienia.

• Powrót samochodu do bazy
Pakiet Mobilności przewiduje, że każdy samochód ciężarowy będzie musiał raz na 8 tygodni powrócić do swojej bazy. Powroty te mają przyczynić się do utrzymania pojazdów w należytym stanie.

• Odpoczynek kierowców
Zapisy Pakietu Mobilności przewidują, że firmy transportowe powinny zapewnić pracownikom odpowiednie warunki odpoczynku. Regularne tygodniowe okresy wypoczynku (powyżej 45 godzin) kierowca powinien spędzać poza kabiną pojazdu (w miejscu zakwaterowania, np. hotelu sąsiadującego z parkingiem) na koszt pracodawcy.

Kierowcy będą też częściej wracać do kraju. Pakiet Mobilności nakłada na przewoźników drogowych wymóg przeorganizowania pracy w taki sposób, aby kierowcy mogli powracać do bazy co 4 tygodnie (lub co 3 tygodnie, gdy kierowca odbył dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku).

• Nowe tachografy
Kolejna zmiana znajdująca się w Pakiecie Mobilności dotyczy obowiązku wymiany przez firmy transportowe stosowanych tachografów na tachografy inteligentne II generacji. Zgodnie z założeniami będą one automatycznie zapisywać położenie pojazdu m.in. gdy będzie on przekraczał granicę państwa należącego do Wspólnoty oraz przy każdym załadunku i rozładunku.

Wymiana tachografów nie nastąpi od razu – firmy transportowe dostaną co najmniej kilka miesięcy po opracowaniu stosownych przepisów na wdrożenie zmian. Wymiana tachografów oznacza jednak dla przewoźników drogowych dodatkowe koszty.

Pakiet Mobilności – co dalej?
Niektóre zmiany, które znalazły się w Pakiecie Mobilności wejdą w życie już 20 dni po publikacji, czyli na początku sierpnia. Zmiany te dotyczą dwóch rozporządzeń – są to:

• Rozporządzenie 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego – odnosi się ono m.in. do kwestii odpoczynku kierowców,

• Rozporządzenie 165/2014 w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym – Komisja będzie miała 12 miesięcy na opracowanie przepisów dotyczących jednolitego stosowania tachografów przez firmy z branży transportowej.

W tym samym terminie obowiązywać zacznie włącznie tzw. „busów”. Do zapisów pierwszego wymienionego wyżej Rozporządzenia stosować będą musieli się również kierowcy pojazdów o DMC poniżej 3,5 t, którzy wykonują m.in. kabotaż.

Pozostałe zmiany, które dotyczą m.in. delegowania kierowców i ograniczeń w kabotażu, wejdą w życie po 18 miesiącach od publikacji zmian.

Mimo przyjęcia przez Parlament Europejski przepisów Pakietu Mobilności, jest jeszcze szansa dla polskich przewoźników, na których nałożone zostały restrykcje. Sprzeciw polski i pozostałych krajów podnosi kwestię, że treść Pakietu Mobilnego przyjętego w parlamencie europejskim stoi w sprzeczności z Europejskim Zielonym Ładem. Ten argument oraz kwestie proceduralne mogą spowodować, że przepisy zostaną zaskarżone do Trybunału Sprawiedliwości.

W przypadku pytań związanych z transportem i spedycją ładunków prosimy o kontakt z naszymi specjalistami

Marta Czuba


+ 48 573 286 823
marta.czuba@transit-pol.pl


Sacharchuk Igor


+48 573 009 471
truck@transit-pol.pl


Aktualności firmy

15 Grudzień 2020

Kupiliśmy pięć nowych ciągników DAF oraz naczepy «firanki» Wielton.